Tjänstekatalog

HDS Hälsodatatjänster

Tjänstetyp
Nyckelord
Namn

KTH Innovation tillhandahåller affärsutvecklingscoach för forskare, studenter och anställda på KTH som vill utveckla en innovationsidé från idéfas och fram till kommersialisering. Innovationscoachingen utgår ifrån flera dimensioner men där Funding Readiness Level är en viktig komponent.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Online

Kursen lär ut hur man tillämpar och tolkar en redan tränad AI-modell för analys av hälsodata. Deltagare kan använda sina egna dataset i kursen.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa KTH Campus Flemingsberg, Hälsovägen 11 C, 141 57 Huddinge

Området Artificiell intelligens (AI) har utvecklats snabbt de senaste åren och håller på att få ett stort genomslag inom många olika samhällssektorer. Hälso- och sjukvård är en sektor där AI kommer att påverka sättet vi arbetar och tar beslut, och för att kunna möta dessa förändringar och utmaningar krävs kunskap och kompetensutveckling. Ges som uppdragsutbildning (hela kursen eller delar av den) inom HDS.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö
Plats:
Online

BusinessLab BusinessModel Workshop sätter fokus på företagets digitala initiativ ur de tre perspektiven nyttorealisering, affärsmodellering och strategi implementering. Med hjälp av interaktiva och innovativa metoder/modeller inbjuds företag till ett holistiskt perspektiv på sin digitala transformation.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö
Plats:
BusinessLab Campus Kalmar

Kursen ger fördjupad kunskap om innovation inom digital hälsa baserat på patienters, närståendes, och vårdpersonals behov. Interdisciplinära team av kursdeltagare kommer att tillsammans med intressenter, identifiera behovsbaserade problem och i dialog med målgrupperna (public and paitent inolvement, PPI) utveckla lösningar för de identifierade problemen. Kursen ingår i det ordinarie kursutbudet och ges som uppdragsutbildning inom ramen för HDS.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

DeepHack är ett öppet innovationsevent i ett "utmaningsformat", som syftar till att svara på en utmaning från en partner och komma med lösningar. 48-timmars onlineversionen av DeepHack låter utmaningspartnern att utforska alternativ för sin innovation eller affärsutmaning och komma i kontakt med talanger, experter och entreprenörer.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Digital
Plats:
Online

Kursen "Design Thinking in health data" introducerar principerna och tillämpningen av design thinking inom hälsodataområdet. Kursen utforskar hur design thinking-metodiken kan användas för att lösa komplexa utmaningar och förbättra användningen av hälsodata inom hälso- och sjukvården. Kursen ges på engelska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 3 HP eller 2 veckors heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Kursens övergripande mål är att studenterna ska erhålla kunskap om, och praktisk erfarenhet av, arbete med digitalisering av hälso- och sjukvård utifrån organisationers, professioners och patienters perspektiv med hänsyn till samhällsutvecklingen. Kursen ska ge studenterna en översikt över nuläget vad gäller digitalisering i vården idag, och en förståelse för utvecklingen framåt. Kursen ges på kvarsfart på svenska.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online, men med 4 fysiska träffar i Uppsala

Digitalisering i vården: utveckling, trender och framtid är en kurs som ger en översikt över hur digitaliseringen påverkar hälso- och sjukvården. Kursen utforskar utvecklingen av digitala verktyg och teknologier, inklusive elektroniska patientjournaler, telemedicin, artificiell intelligens och cybersäkerhet. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Seminarium som baserat på forskning inom området ger en översikt av möjligheter och utmaningar med hälsodata, digitalisering och artificiell intelligens med fokus på läkemedel.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Can be delivered online or on site after agreement

Kursen behandlar den digitala utvecklingens konsekvenser för sociala relationer på olika nivåer i samhället och på områden som politik, vardagsliv, organisation och ekonomi. Digitaliseringen problematiseras i frågor om bland annat integritet, övervakning, produktion, konsumtion och deltagande i förhållande till sociala skiktningar.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsstudier
Plats:
Växjö/alternativt Online

DigitalWell Incubator är ett relationsbyggande program som skapar en brygga till den offentliga sektorn, ger vägledning om hur man kommer in på den offentliga marknaden och förbereder sig för att skala upp verksamheten.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Compare /DigitalWell
Plats:
Online

Behovsinventering med integrerad omvärldsspaning är den första fasen av efterfrågeaccelerationsmetodiken som omfattar RFI-process i syfte att undersöka möjliga lösningar på marknaden för det definierade behovet.

Tjänstetyp:
Processledning
Leverantör:
Compare alt. Leap for Life
Plats:
Online

Fördjupad dialog med offentlig sektor kring metodiken Efterfrågeacceleration samt introduktion till metodstödet som finns tillgänligt på hemsidan.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Compare alt. Leap for Life
Plats:
Online

Stöttning i form av processledning och roll som intermediär part att leda upphandling där metodiken Efterfrågeacceleration används.

Tjänstetyp:
Processledning
Leverantör:
Compare alt. Leap for Life
Plats:
Online

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom eHälsa och hälsoinformatik, olika typer av digitala verktyg för prevention, diagnos och behandling samt möjligheter och utmaningar med eHälsa. Kursen vänder sig till alla som har intresse av digitalisering av vård och omsorg. Ges som uppdragsutbildning (hela kursen eller delar av den) inom HDS.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö
Plats:
Online

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom eHälsa och hälsoinformatik och kommer att ge exempel på digitala verktyg och arbetssätt för prevention, vård och omsorg med fokus på läkemedel. Ges som uppdragsutbildning (hela kursen eller delar av den) inom HDS.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online

”eHälsa: Implementering och arbetsmiljö" är en kurs som fokuserar på hur eHälsa kan införas inom vården. Kursen utforskar de olika aspekterna av implementering, inklusive strategisk planering, förändringsledning och användarutbildning. Deltagarna får även insikt i hur införandet av eHälsa påverkar arbetsprocesser och arbetsmiljön för vårdpersonal. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Hösten 2023 erbjuder eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet en serie forskningsseminarier kring hur vi ska navigera i den nya världen med chatt GPT och AI-utvecklingen? Varför är det viktigt att pausa och reglera AI-utvecklingen och går hur det med uppbyggnaden och validering av den svenska modellen chatt GPT:n Sw3?

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online

Genom att arbeta nära företag och organisationer experimenterar man tillsammans med tekniken i form av så kallade förstudier.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online, Hybrid, Onsite depending on the needs of the organization/löpande

Halmstad Intelligent Home (HINT) erbjuder en realistisk smart hemmiljö som testbädd för offentlig sektor och små och medelstora företag. Här får du en unik möjlighet att förbättra kompetenser och testa lösningar inom banbrytande teknologier, inklusive IoT, AI, AR, smarta miljöer, Ambient Assisted Living och Social Robots.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Leap for Life
Plats:
På plats

Seminarieserie med inbjudna gäster om aktuella forskningsprojekt eller teman inom hälsoinformatik. Poänggivande för doktorander. Återkommande aktivitet en gång per månad. Språk: Engelska.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Karolinska Institutet
Plats:
Online

Få tillgång till miljöer där du kan testa din produkt/prototyp. Samt undersöka hur din produkt/prototyp kan fungera i teams och klinisk miljö. Få tillgång till olika möjligheter att utveckla, testa och verifiera din idé. Samt vägledning till att hitta rätt finansiering för dina behov. Få vägledning till finansiering i ditt företag eller organisation. Genom Blue Science Park får du tillgång till olika möjligheter att utveckla, testa och verifiera tekniska idéer. Genom vår konsultation får du tillgång till vårt nätverk med kontakter som kan bidra till att ta din ditt företag eller organisation inom offentlig sektor till nästa nivå. Genom våra etablerade kontakter kan vi koppla ditt företag till relevanta aktörer och hjälpa till med att bygga värdefulla samarbeten.
Vi hjälper dig att skapa skräddarsydda event för din verksamhet för att kompetensutveckla och inspirera er verksamhet inom området. Vi stöttar er med att ta fram ett koncept samt planering till genomförande och utvärdering av ditt event.

Tjänstetyp:
Infrastruktur Konsultation Konsultation Infrastruktur Konsultation Seminarier och workshops
Leverantör:
Blekinge Tekniska Högskola Blue Science Park Blue Science Park Blue Science Park Bron innovation Bron Innovation
Plats:
Karlskrona Karlskrona Karlskrona Karlskrona Online Där behovsägare väljer

HPCC är ett centrum för tjänster och en mötesplats för forskare och företag. Centret finns för att lösa komplexa problem inom rimlig tid och öka kunskapsnivån kring datadriven utveckling.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online

”Hälsodata för framtiden – Tekniska lösningar inom vården” är en kurs som ger en översikt över olika tekniska innovationer inom vården. Kursen fokuserar bland annat på elektroniska patientjournaler och hur de förbättrar informationshantering och samarbete inom vårdteamet samt med patienter. Den behandlar även egen-/hemmonitorering, vilket ger patienter möjlighet att aktivt övervaka sin hälsa. Telemedicin och AI utforskas också, där deltagarna får insikt i hur dessa teknologier kan förbättra tillgänglighet, diagnostik och behandling. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

"Hälsodata och eHälsa: GDPR, etik och juridik" är en kurs som undersöker de viktiga frågorna kring hantering av hälsodata och eHälsa. Kursen utforskar hur EU:s dataskyddsförordning (GDPR) påverkar insamling, lagring och användning av hälsodata inom vården. Den tar upp etiska överväganden och riktlinjer för användning av teknik inom hälso- och sjukvården. Kursen ger också en översikt över de relevanta lagar och regler som gäller för att skydda patientdata och integritet. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Kursen "Hälsodata och eHälsa: Patientsäkerhet och patientnöjdhet" fokuserar på digitaliseringens inverkan på patientsäkerhet och patientnöjdhet. Kursen utforskar hur hälsodata och eHälsa kan förbättra vårdkvaliteten samtidigt som det introducerar risker och utmaningar. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Kursen ger grundläggande kunskaper om hälsodata utifrån informations-, teknik- och ekosystemsperspektiv med fokus på praktisk användning inom olika tillämpningsområden.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Stockholms universitet
Plats:
Stockholm och online

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur hälsodata kan och bör behandlas utifrån juridiska och etiska perspektiv med fokus på de praktiska konsekvenserna av både nationell och EU lagstiftning.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Stockholms universitet
Plats:
Stockholm och online

Biobanks & hälsodata register Informations Hub

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
EIT Health
Plats:
Online

Rådgivare inom EEN hjälper små och medelstora bolag att hitta partners i andra länder för exempelvis affärssamarbeten, stöd för marknadsetableringar och samarbeten för forskning, utveckling och innovation.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Enterprise Europe Network (EEN) / RISE SE
Plats:
Online

Introduktion till inkubatorer och acceleratorer: EIT Health har ett starkt nätverk /partnerskap och samarbeten med både nationella och europeiska inkubatorer och acceleratorer över hela Europa och även några i USA.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
EIT Health och partners
Plats:
Online

Introduktion till vårt investerarnätverk, program och kurser och mentor och coaching, pitchträning

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Health
Plats:
Online

Ett panelsamtal med ett urval av investerare (Norden och EU) som aktivt investerar inom områden som deeptech, hälsa och lifescience.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
EIT Digital
Plats:
Online

Företagsgrundare lär sig grunderna i hur investerarmarknaden fungerar och lär sig förstå vilket investeringserbjudande de själva har och vilken typ av investerare de därmed ska vända sig till.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
eHealth Arena
Plats:
Online

IoT-lab är en mötesplats där intresserade kan lära sig mer om Internet of Things (IoT). I labbet arbetar forskare med att öka kunskap och kompetens inom IoT genom både kunskapshöjande och praktiska aktiviteter.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Universitetsplatsen 1, 392 31, Kalmar

Ett växande nätverk för offentlig sektor med inriktning vård, hälsa och omsorg i Sverige, där det finns möjlighet att delta i återkommande digitala träffar för att stärka digital hälsoinnovation

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Compare/DigitalWell Arena
Plats:
Online

Leap for Life erbjuder möjligheten att under två timmar möta personer med kompetens och erfarenhet som är relevant för stadiet där din idé befinner sig. Kompetenspanelen ger värdefull input och möjlighet att verifiera identifierade behov.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Leap for Life
Plats:
Online

Kanske vill du koppla in övervakning på en truck, eller varför inte bygga en uppkopplad pumpstyrning? Vill du mäta temperaturer, tryck eller vibrationer? Vill du ha kunskap om hur du kopplar upp någon av era befintliga produkter? Då är denna kursen för dig.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö
Plats:
Hybrid

Kursen kommer att fokusera på tillämpad maskininlärning, där vi lär oss vilka algoritmer och metoder som kan tillämpas på olika typer av data.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Hybrid