Tjänstekatalog

HDS Hälsodatatjänster

Tjänstetyp
Nyckelord
Målgrupp
Namn

Genom vår konsultation får du tillgång till vårt nätverk med kontakter som kan bidra till att ta din ditt företag eller organisation inom offentlig sektor till nästa nivå. Genom våra etablerade kontakter kan vi koppla ditt företag till relevanta aktörer och hjälpa till med att bygga värdefulla samarbeten.
En konsultationstjänst som ger dig en chans att sitta ned med representant från region Västerbotten som ger dig insyn och överblick i hur vi arbetar med externa aktörer samt innovation. Hur ert företag behöver förhålla sig till de regelverk och processer som skulle vara aktuellt vid ett samarbete med region. Vill du ta del av tjänsten eller har frågor? Kontakta HDS@regionvasterbotten.se

Tjänstetyp:
Konsultation Konsultation
Leverantör:
Bron innovation Region Västerbotten
Plats:
Online Online

KTH Innovation tillhandahåller affärsutvecklingscoach för forskare, studenter och anställda på KTH som vill utveckla en innovationsidé från idéfas och fram till kommersialisering. Innovationscoachingen utgår ifrån flera dimensioner men där Funding Readiness Level är en viktig komponent.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Online

Den här tjänsten riktar sig till svenska små och medelstora företag inom MedTech eller HealthTec och ger tillgång till expertis och coachningstjänster, även en brygga för tillgång till etablerade labb för testning, validering och experiment. Tjänsten ges på engelska. Vill du ta del av tjänsten eller har frågor? Kontakta HDS@regionvasterbotten.se

Tjänstetyp:
Matchmaking
Leverantör:
Region Västerbotten
Plats:
Online

BusinessLab BusinessModel Workshop sätter fokus på företagets digitala initiativ ur de tre perspektiven nyttorealisering, affärsmodellering och strategi implementering. Med hjälp av interaktiva och innovativa metoder/modeller inbjuds företag till ett holistiskt perspektiv på sin digitala transformation.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö
Plats:
BusinessLab Campus Kalmar

DeepHack är ett öppet innovationsevent i ett "utmaningsformat", som syftar till att svara på en utmaning från en partner och komma med lösningar. 48-timmars onlineversionen av DeepHack låter utmaningspartnern att utforska alternativ för sin innovation eller affärsutmaning och komma i kontakt med talanger, experter och entreprenörer.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Digital
Plats:
Online

Kursen "Design Thinking in health data" introducerar principerna och tillämpningen av design thinking inom hälsodataområdet. Kursen utforskar hur design thinking-metodiken kan användas för att lösa komplexa utmaningar och förbättra användningen av hälsodata inom hälso- och sjukvården. Kursen ges på engelska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 3 HP eller 2 veckors heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Kursens övergripande mål är att studenterna ska erhålla kunskap om, och praktisk erfarenhet av, arbete med digitalisering av hälso- och sjukvård utifrån organisationers, professioners och patienters perspektiv med hänsyn till samhällsutvecklingen. Kursen ska ge studenterna en översikt över nuläget vad gäller digitalisering i vården idag, och en förståelse för utvecklingen framåt. Kursen ges på kvarsfart på svenska.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online, men med 3 fysiska träffar i Uppsala

Seminarium som baserat på forskning inom området ger en översikt av möjligheter och utmaningar med hälsodata, digitalisering och artificiell intelligens med fokus på läkemedel.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Can be delivered online or on site after agreement

Kursen behandlar den digitala utvecklingens konsekvenser för sociala relationer på olika nivåer i samhället och på områden som politik, vardagsliv, organisation och ekonomi. Digitaliseringen problematiseras i frågor om bland annat integritet, övervakning, produktion, konsumtion och deltagande i förhållande till sociala skiktningar.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsstudier
Plats:
Växjö/alternativt Online

DigitalWell Incubator är ett relationsbyggande program som skapar en brygga till den offentliga sektorn, ger vägledning om hur man kommer in på den offentliga marknaden och förbereder sig för att skala upp verksamheten.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Compare /DigitalWell
Plats:
Online

Behovsinventering med integrerad omvärldsspaning är den första fasen av efterfrågeaccelerationsmetodiken som omfattar RFI-process i syfte att undersöka möjliga lösningar på marknaden för det definierade behovet.

Tjänstetyp:
Processledning
Leverantör:
Compare alt. Leap for Life
Plats:
Online

Fördjupad dialog med offentlig sektor kring metodiken Efterfrågeacceleration samt introduktion till metodstödet som finns tillgänligt på hemsidan.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Compare alt. Leap for Life
Plats:
Online

Stöttning i form av processledning och roll som intermediär part att leda upphandling där metodiken Efterfrågeacceleration används.

Tjänstetyp:
Processledning
Leverantör:
Compare alt. Leap for Life
Plats:
Online

”eHälsa: Implementering och arbetsmiljö" är en kurs som fokuserar på hur eHälsa kan införas inom vården. Kursen utforskar de olika aspekterna av implementering, inklusive strategisk planering, förändringsledning och användarutbildning. Deltagarna får även insikt i hur införandet av eHälsa påverkar arbetsprocesser och arbetsmiljön för vårdpersonal. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Det är standard att startups pitchar för investerare, men vi vänder vi på steken och låter investerare inta scenen och pitcha eller föreläsa för startups!. Detta återkommande onlineevenemang riktar sig till grundare som vill lära sig investerarnas tankesätt och för att investeraren ska få tillgång till nya spännande investeringsmöjligheter.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
EIT Digital och Compare
Plats:
Online

Genom att arbeta nära företag och organisationer experimenterar man tillsammans med tekniken i form av så kallade förstudier.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online, Hybrid, Onsite depending on the needs of the organization/löpande

Halmstad Intelligent Home (HINT) erbjuder en realistisk smart hemmiljö som testbädd för offentlig sektor och små och medelstora företag. Här får du en unik möjlighet att förbättra kompetenser och testa lösningar inom banbrytande teknologier, inklusive IoT, AI, AR, smarta miljöer, Ambient Assisted Living och Social Robots.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Leap for Life
Plats:
På plats

Seminarieserie med inbjudna gäster om inspirerande diskussioner om aktuella ämnen inom hälsoinformatik. Poänggivande för doktorander. Återkommande aktivitet en gång per månad. Språk: Engelska.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Karolinska Institutet
Plats:
Online

Få tillgång till miljöer där du kan testa din produkt/prototyp. Samt undersöka hur din produkt/prototyp kan fungera i teams och klinisk miljö.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Blekinge Tekniska Högskola
Plats:
Karlskrona

HPCC är ett centrum för tjänster och en mötesplats för forskare och företag. Centret finns för att lösa komplexa problem inom rimlig tid och öka kunskapsnivån kring datadriven utveckling.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Online

”Hälsodata för framtiden – Tekniska lösningar inom vården” är en kurs som ger en översikt över olika tekniska innovationer inom vården. Kursen fokuserar bland annat på elektroniska patientjournaler och hur de förbättrar informationshantering och samarbete inom vårdteamet samt med patienter. Den behandlar även egen-/hemmonitorering, vilket ger patienter möjlighet att aktivt övervaka sin hälsa. Telemedicin och AI utforskas också, där deltagarna får insikt i hur dessa teknologier kan förbättra tillgänglighet, diagnostik och behandling. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

"Hälsodata och eHälsa: GDPR, etik och juridik" är en kurs som undersöker de viktiga frågorna kring hantering av hälsodata och eHälsa. Kursen utforskar hur EU:s dataskyddsförordning (GDPR) påverkar insamling, lagring och användning av hälsodata inom vården. Den tar upp etiska överväganden och riktlinjer för användning av teknik inom hälso- och sjukvården. Kursen ger också en översikt över de relevanta lagar och regler som gäller för att skydda patientdata och integritet. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Kursen "Hälsodata och eHälsa: Patientsäkerhet och patientnöjdhet" fokuserar på digitaliseringens inverkan på patientsäkerhet och patientnöjdhet. Kursen utforskar hur hälsodata och eHälsa kan förbättra vårdkvaliteten samtidigt som det introducerar risker och utmaningar. Kursen ges på svenska varje termin, helt online, och läses i egen takt, med start vid terminsstart och avslut vid terminsslut. Kursen motsvarar 1,5 HP eller 1 veckas heltidsstudier.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Biobanks & hälsodata register Informations Hub

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
EIT Health
Plats:
Online

Rådgivare inom EEN hjälper små och medelstora bolag att hitta partners i andra länder för exempelvis affärssamarbeten, stöd för marknadsetableringar och samarbeten för forskning, utveckling och innovation.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Enterprise Europe Network (EEN) / RISE SE
Plats:
Online

Introduktion till inkubatorer och acceleratorer: EIT Health har ett starkt nätverk /partnerskap och samarbeten med både nationella och europeiska inkubatorer och acceleratorer över hela Europa och även några i USA.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
EIT Health och partners
Plats:
Online

Introduktion till vårt investerarnätverk, program och kurser och mentor och coaching, pitchträning

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Health
Plats:
Online

Investment Readiness Coaching erbjuder skräddarsytt stöd för datadrivna healthtech-företag, som tillgodoser specifika företagsbehov.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
KTH Innovation, Compare, EIT Digital
Plats:
Online

Företagsgrundare lär sig grunderna i hur investerarmarknaden fungerar och lär sig förstå vilket investeringserbjudande de själva har och vilken typ av investerare de därmed ska vända sig till.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
eHealth Arena
Plats:
Online

IoT-lab är en mötesplats där intresserade kan lära sig mer om Internet of Things (IoT). I labbet arbetar forskare med att öka kunskap och kompetens inom IoT genom både kunskapshöjande och praktiska aktiviteter.

Tjänstetyp:
Infrastruktur
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Universitetsplatsen 1, 392 31, Kalmar

Ett växande nätverk för offentlig sektor med inriktning vård, hälsa och omsorg i Sverige, där det finns möjlighet att delta i återkommande digitala träffar för att stärka digital hälsoinnovation

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Compare/DigitalWell Arena
Plats:
Online

Leap for Life erbjuder möjligheten att under två timmar möta personer med kompetens och erfarenhet som är relevant för stadiet där din idé befinner sig. Kompetenspanelen ger värdefull input och möjlighet att verifiera identifierade behov.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Leap for Life
Plats:
Online

Kanske vill du koppla in övervakning på en truck, eller varför inte bygga en uppkopplad pumpstyrning? Vill du mäta temperaturer, tryck eller vibrationer? Vill du ha kunskap om hur du kopplar upp någon av era befintliga produkter? Då är denna kursen för dig.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö
Plats:
Hybrid

I den här kursen kommer vi att introducera grundläggande begrepp för datavisualisering, hur man använder dem för att bygga interaktiva gränssnitt för datamängder av olika typer, och vilka verktyg som är användbara i denna processen.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet Kalmar-Växjö
Plats:
Hybrid

Syftet med kursen ”Artificiell intelligens för Ledare” är att ge chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och öka förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Det är varken en introduktionskurs till AI eller en ”AI for dummies” kurs, istället avmystifieras AI och görs till ett relevant verktyg för chefer, ledare och beslutsfattare.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Linnéuniversitetet
Plats:
Växjö/alternativt Online

Vi tar fram skräddarsydda utbildningar på begäran, utefter behov och kontext. Vi arbetar med att göra en behovskartläggningar, framtagande av koncept och genomförande av utbildningar.

Tjänstetyp:
Kurs och utbildning
Leverantör:
Compare
Plats:
Online

Tjänsten "Matchmaking med patientexperter för utveckling och innovation" ger möjlighet att sammanföra vårdrelaterade organisationer, forskare och innovatörer med patientexperter. Genom att använda patienternas värdefulla insikter och erfarenheter bidrar tjänsten till att utveckla mer användarcentrerade och effektiva lösningar inom hälso- och sjukvården.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
Uppsala universitet
Plats:
Online

Mentorskap för nystartade företag: EIT Health har ett nätverksprogram för mentorskap och coaching som är öppet för rekommenderade nystartade företag året runt.

Tjänstetyp:
Konsultation
Leverantör:
EIT Health och sarmebtspartners
Plats:
Online

Leap for Life/Högskolan i Halmstad arrangera i partnerskap med de halländska kommunerna och Region Halland en återkommande digital seminarieserie som bidrar till att skapa förståelse för hur informationsdriven vård kan bidra till svensk hälso- och sjukvård och vård och omsorg, samt att redogöra för hur kunskapsläget ser ut. Föreläsningar varvas med informella samtal och deltagarna får en möjlighet att inhämta ny kunskap, mötas över organisations- och verksamhetsgränser, diskutera och reflektera tillsammans.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Leap for Life/Högskolan i Halmstad
Plats:
Online

SME i tidig innovationsfas och som har en koppling till KTH eller dess partnerhögskolor kan få chansen att pitcha till investerarnätverket EarlyBird Network på KTH Innovation i samband med en investerarfrukost. Om bolaget är i förkommersialiseringsfas, kan även ytterligare ett tillfälle ske i samband med Value Creation Forum. Pitchande bolag får även övningstillfällen tillsammans med projektledare och affärsutvecklingscoacher på KTH Innovation.

Tjänstetyp:
Seminarier och workshops
Leverantör:
Kungliga Tekniska Högskolan
Plats:
Teknikringen 1, Stockholm + Online